<<

ŠKOLA SMYKU

ŠKOLA SMYKU

Škola smyku

Chcete se zdokonalit v řízení vozidla a získat návyky potřebné ke zvládání krizových situací? Chcete dát školu smyku svým blízkým jako dárek formou dárkového poukazu? Máte zaměstnance, kteří řídí firemní vozidla a chcete aby jezdili bezpečněji? Nebo chcete svým klientům poskytnout zajímavě strávený čas spojený s vaší prezentací? A to vše celoročně na novém, rozšířeném a bezpečném pracovišti – letišti v Brně Tuřanech.

Cílem jednodenního kurzu je předcházení krizovým situacím v silničním provozu a praktický nácvik s vlastními vozidly účastníků. Kurz se skládá z teoretické části na učebně a praktického výcviku pod dohledem zkušeného instruktora na kluzné ploše vybudované na východní stojánce letiště Brno-Tuřany. Komunikace s účastníky probíhá pomocí vysílaček. Kurzy se pořádají prakticky celoročně období s výjimkou období kdy silně mrzne a plocha se nadá kropit.

Kurz Vám umožní:

• Poznat skutečné vlastnosti vašeho vozidla

• Zdokonalit vaše řidičské dovednosti za simulovaných podmínek

• Získat základní návyky při jízdě v kluzkém terénu

• Zbavit se úleku a pocitu bezmocnosti při nekontrolovatelném pohybu vašeho vozidla

• Naučit se předvídat krizové situace

Firemní kurzy:

Počet účastníků jednoho kurze je 10 – 12 osob (max. 14) a jeho osnova je sestavena ve spolupráci s ÖAMTC Teesdorf, Rakousko. Je možné dle požadavků zákazníka upravit firemní kurzy časově i obsahově. Při větším počtu osob, nabízíme kurz v kombinaci s doprovodným programem, kde je praktická část rozdělena na více skupin, které postupně prochází disciplínami. Pro praktický výcvik je nutné mít k dispozici dostatečný počet vlastních automobilů – max. 2 řidiči/vůz. Kurz je možné dle požadavků rozšířit o povinné školení a přezkušování řidičů dle Zákoníku práce (dříve referentské) nebo o výcvik v poskytování základů první pomoci s orientací na silniční provoz.

Cena základního kurzu Školy smyku pro 10-12 osob: 32 000 Kč + DPH, příplatek za víkendy + 25%.

Kurzy pro jednotlivce:

Pro zájemce z řad jednotlivců provádíme kurzy za zvýhodněné ceny (bez víkendového příplatku) po získání potřebného počtu zájemců.

Kurzy probíhají vždy ve volné dny (soboty, svátky) a o vypsání termínu jsou informováni všichni majitelé poukázek a dárkových poukázek e-mailem bezprostředně po vyhlášení termínu. Obvyklý interval kurzů je 1-2x měsíčně, platnost poukázky je 12 měsíců. Cena kurzu pro jednotlivce je 3 300 Kč včetně DPH Pro objednání kurzu ať již pro Vás nebo jako dárek postupujte dle pokynů níže:

Dárková poukázka

Poukaz je možné získat buď při osobní návštěvě naší firmy nebo na info@micanekmotorsport.cz. Osobní návštěvu je nutné předběžně dohodnout na tel. 602 513 611. Dárkový poukaz stojí 3 300 Kč včetně DPH. Tuto částku je potřeba uhradit na náš účet č. 6871050297/0100 u Komerční banky. Po uhrazení částky je nutné zaslat e-mailem: info@micanekmotorsport.cz informace kdy, z jakého účtu a pod jakým variabilním symbolem (číslo si zvolte sami) byla částka uhrazena, na jaké jméno má být vystaven poukaz a na jakou adresu má být zaslán. V případě, že potřebujete daňový doklad na firmu, je potřeba uvést v mailu veškeré fakturační údaje. Po ověření platby bude poukaz zaslán na vaší adresu. Dárkový poukaz má platnost 12 měsíců od data vystavení. Na poukaze je uvedeno, že se má obdarovaný s námi spojit, abychom od něj získali kontakt, na který budeme posílat informace o vypsaných termínech.